0000000 تالیفات – وب سایت رسمی دکتر بهنود برمایه ور

تالیفات

uom-banner

تأليفات و ترجمه‌ها

تأليف کتاب

مدیریت پروژه – نشر عمارت پارس- در دست چاپ (1397)
زبان تخصصی مهندسی معماری– نشر عمارت پارس- در دست چاپ (1397)
اصول روش تحقیق – موسسه انتشاراتی جهان جام جم (1395)
روش‌های مدیریت پروژه 1و 2 – نشر عمارت پارس (1395)
مدیریت و تشکیلات کارگاه – نشر عمارت پارس (1395)
زبان تخصصی مهندسی عمران (پیشرفته) – نشر عمارت پارس (1395)
زبان تخصصی مهندسی عمران (مقدماتی) – نشر عمارت پارس (1395)
اصول مدیریت ساخت– نشر عمارت پارس (1394)
جداسازی پایه‌ای برای کاهش ارتعاشات زمینی – نشر عمارت پارس (1394)

ترجمه کتاب

مدیریت ساخت مدرن – نشر عمارت پارس- در دست چاپ (1397)
مدیریت پروژه: فرآیند مدیریتی – نشر قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا (1393)